Năm 2016

Lãi (sau khi trừ chi phí) cả năm
Nuôi vợ (chồng). Lưu ý vợ chồng phải cùng ở Séc, nếu người kia ở Việt Nam sẽ không được tính. Nếu có điền số 1, không có điền số 0.
Tổng số con phải nuôi (đang cư trú tại Séc)